W stronę Bogacicy.....

Tablica Bogatalanta

Siedziba Stowarzyszenia ,,Bogatalanta"

BOGATALANTA,

UL. WOLNOŚCI 11

46-243 BOGACICA

Centrum Informacji Natura 2000

Centrum Informacji Natura 2000 zaprasza do bezpłatnego punktu informacyjno-konsultacyjnego 

Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” działa od 21 stycznia 2011 roku. Organizacja skupia 46 członków, mieszkańców wsi Bogacica, w różnym przedziale wiekowym (20 – 68 lat), którzy reprezentują różne organizacje formalne i nieformalne z naszej miejscowości (OSP, LZS, Mniejszość Niemiecką, Radę Sołecką, Koło Emerytów itd.).

Działając jako Grupa Odnowy Wsi pozyskaliśmy dotacje i zrealizowaliśmy w latach 2007 – 2010 cztery projekty dofinansowane w ramach Gminnego Konkursu Odnowy Wsi. Były to projekty: „Altanki rozkoszy” (2007r.) wartość projektu 15 000 zł, wkład mieszkańców 4817,50 zł, dwa etapy projektu „Aleja dębowa, na spacery gotowa” (2008r., 2009r.) o łącznej wartości 30 000 zł wkład  mieszkańców w I etapie - 877,83 zł,  + 4122,17 zł od sponsorów,  w II etapie wkład własny -  3378 zł  + 3000 zł od sponsorów, oraz projekt „Bogacica wita” (2010r.) o wartości 15 000 zł. wkład  mieszkańców 3410 zł  w tym 2000 od sponsorów.

Obecni członkowie Stowarzyszenia od 2007 r.  organizują cyklicznie Jarmark Bożonarodzeniowy na który udaje nam się zgromadzić środki od sponsorów, a także wykorzystać nieodpłatnie pracę mieszkańców w wolontariacie w 2010 r. była to kwota 2520 zł, a w 2011 r. 3480 zł.

Od 2011 r. organizujemy Warsztaty Ozdób Bożonarodzeniowych oraz Warsztaty Wypieków Świątecznych które skupiają wiele kobiet, mieszkanek Bogacicy. Pracują one jako wolontariuszki przy wykonywaniu ozdób, wypieków wkład własny  15700 zł. od sponsorów 950 zł

Od 2007r. przy Bibliotece Gminnej w Bogacicy działa klub pod nazwą „Biblioteczne Baby”, podczas których organizowane są ciekawe prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wieczorki poetyckie, muzyczne, spotkania z bioenergoterapeutką, kosmetyczką  coroczny wkład własny 540 zł + 410 zł

Ponadto, od kwietnia do czerwca 2011r. organizujemy dla dzieci przedszkolnych i klas I – III nieodpłatne warsztaty relaksacyjne pt. „Wszystkie progi są na moje nogi”. Projekt realizowany przez wolontariuszy z naszego Stowarzyszenia – wkład własny 300zł.

 

Stowarzyszenie Wsi Bogacica „Bogatalanta” realizuje projekt edukacyjny „Przez łąki i pola”. Uczestniczą w nim przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści.
Na konkurs grantowy „Po stronie natury” wpłynęło 365 wniosków z całej Polski. Dofinansowanie otrzymało tylko 19, w tym bogacicki. Miejscowe stowarzyszenie dostało 10 tys. zł.

W ramach projektu dziesięciu dorosłych liderów z wioski uczestniczy w szkoleniach na temat środowiska łąk i pól. Później będą oni swoją wiedzę przekazywać innym.
Uczą się też młodsi uczestnicy projektu – w sumie 300 osób. Uczestniczą w wycieczkach na łąki i miedze śródpolne.

Dzięki pieniądzom z grantu stowarzyszenie zakupiło sprzęt, który na pewno pomoże młodym ekologom w odkrywaniu tajników przyrody. Są to m.in. mikroskop, atlas z roślinami zwierzętami, prasy do suszenia roślin, lornetki, szkła powiększające oraz siatki na owady. Z roślin powstaną zielniki. Stowarzyszenie chce też robić zapachowe mieszanki z kwiatów i ziół, które staną się produktem promocyjnym wsi. Dofinansowanie 9920 zł, wkład własny 11200 zł.

 Kolejnym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie "Bogatalanta" jest projekt PO FIO "Czy z zachodu, czy ze wschodu, byle razem i do przodu"

Adresatami tego zadania publicznego są przede wszystkim mieszkańcy Bogacicy, Smard Górnych, Smard Dolnych, Czapli Starych oraz innych pobliskich wsi. Zadania, które będą realizowane w ramach tego projektu przeznaczone są zarówno dla dzieci, młodzieży jak i osób starszych.

W ramach projektu będą realizowane cztery zadania mające na celu integrację zarówno dzieci, młodzieży jak i osób starszych przez wspólną twórczość, wysiłek fizyczny, relaksację oraz wspólne gotowanie, pieczenie i jedzenie. Wyżej wymienione cztery zadania będą obejmować:
- „Żywiołowe inspiracje na wakacje” – zajęcia dla dzieci inspirowane mocą żywiołów rozwijające wyobraźnię i zdolności manualne
- „ Wspólne tworzenie to nasze korzenie” – twórcze warsztaty integracyjne dla młodzieży i osób starszych
- „ Razem po zdrowie” – zajęcia aerobiku połączone z relaksacją dla wszystkich chętnych
- „ Święta tu i tam” – przedświąteczne warsztaty kulinarne, wspólne tworzenie ozdób i innych drobiazgów świątecznych zakończone spotkaniem wigilijnym.

Planowana liczba beneficjentów to 200 osób. Dofinansowanie 22050 zł, wkład własny 2800 zł